Информация и необходими документи

Прозрачност на пазара
REMIT

      Публикуването на вътрешна информация е в изпълнение на изискванията на Регламент No 1227/2011 на ЕС за интегритет и прозрачност на енергийните пазари на едро (REMIT). Използват се данни от вътрешни и външни информационни системи.

      Публикуваните данни се актуализират постоянно с цел своевременна информация на търговските участници и компетентните органи.